Printed volumes list:

2001


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Vasile Iliuţ De la Wagner la contemporani, vol. V Book

2002


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Georgeta Pinghireac Simboluri estetice ale vocii de soprană Book

2003


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Vasile Ganţolea Flautul. Conotaţii interpretative Book
2. Antigona Rădulescu Perspective semiotice în muzică Book
3. Petru Andriesei Arta conducerii muzicale, vol I Book
4. Livia Teodorescu-Ciocănea 3 Lieduri din ciclul "Niciodată toamna" Music sheet

2004


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Petru Andriesei Arta conducerii muzicale, vol II Book
2. Ioan N. Pop Cântul – mod de comunicare Book
3. Ladislau-Antoniu Csendes Preliminarii pentru o teorie a lecturii muzicale, vol. I Book
4. Dan Bălan Arta muzicii – de la creaţie la educaţie Book
5. Dragoş Alexandrescu Teoria muzicii, vol I Book
6. Vlad Dimulescu Belcanto în pianistica chopiniană Book
7. Diana Vodă-Nuţeanu Timbralitatea corală modernă Book
8. Octavian Lazăr Cosma NUMB – Historical survey Book
9. Octavian Lazăr Cosma UNMB – Privire istorică Book
10. Octavian Lazăr Cosma UNMB la 140 de ani, vol I Book
11. Eleonora Enăchescu Dualitatea text-muzică în genul operei Book
12. Mihai Cosma, editor Oedip de George Enescu - libret Book
13. Cornelia Grăjdian, îngrij. Ediţie Piese pentru flaut de compozitori contemporani Music sheet

2005


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Liana Alexandra Componistica muzicală – un inefabil demers între fantezie şi rigoare Book
2. Miltiade Nenoiu Fagotul – istorie şi revelaţie Book
3. Mihai Cosma Capodopere verdiene Book
4. Tudor Moisin, editor Primul festival internaţional de orgă Book
5. Carmen Cristescu Miniaturi corale Music sheet
6. Carmen Cristescu, Mariana Frăţilă, Floricia Rădulescu, Daniel Sărăescu Repere muzicale. Studii şi articole Book
7. Carmen Cristescu Solfegii Music sheet
8. Carmen Cristescu Sunete – Culori Book
9. Gabriel Popescu Corul în teatrul de operetă Book
10. Marcel Frandeş Dubla audiţie a imaginii sonore Book
11. Camelia Pavlenco Rezonanţe lirice universale în liedul românesc Book
12. Viorica Ilie Sintaxa armonică corală în creaţia românească Book
13. Ioan Avesalon Principii generale de studii şi interpretare la instrumentele de suflat Book
14. Şerban Nichifor Introducere în computer music CD
15. Bianca Luigia Manoleanu Direcţii poetice în creaţia românească de lied a secolului XX Book
16. Bianca Ligia Manoleanu Călătorie în lumea poetică a liedului românesc contemporan Book
17. Steluţa Radu În jurul lui Pascal Bentoiu. Vol I Sonatele cu pian Book
18. Steluţa Radu În jurul lui Pascal Bentoiu. Vol II Liedurile Book
19. Florin Croitoru Niccolo Paganini. Cele 24 de capricii pentru vioară solo Book
20. Pascal Bentoiu Breviar enescian Book
21. Horia Andreescu Arta dirijorală Book
22. Dan Nicolai Cumpăta Metodica privind interpretarea muzicală la instrumentele cu coarde Book
23. Şerban-Dimitrie Soreanu Rigoare & Inefabil Book
24. Olguţa Lupu Ipostaze ritmico-temporale în muzica primei părţi a secolului XX Book
25. Olguţa Lupu O perspectivă ritmico-temporală asupra muzicii de la mijlocul secolului XX Book
26. Viorica Ilie Aranjamente corale. Teme pentru lucrări practice Book
27. Mihai Cosma Opera Naţională din Bucureşti. Stagiunea Book
28. Mircea Tiberian Tehnica improvizaţiei în muzica de jazz, vol I Book

2006


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Tudor Moisin, editor Passacaglia de Irina Odăgescu-Ţuţuianu Music sheet
2. Carmen Manea Aspiraţia plenitudinii în creaţia chopiniană Book
3. Dragoş Alexandrescu Teoria muzicii, vol. II Book
4. Vasile Ganţolea Flautul – Reflecţii interpretative Book
5. Dinu Ciocan O teorie semiotică a interpretării muzicale, vol. 1 Book
6. Şerban Nichifor Musica Caelestis – Anamorfoza sacrului în arta sunetelor, ed. II – CD CD
7. Şerban Nichifor Algorithmic & Fractal Music Programs Collection – 2005 DVD
8. Şerban Nichifor Contemporary Music Languages CD
9. Şerban Nichifor New Music DVD
10. Liliana Nedelciu Studii de stilistică interpretativă privind repertoriul pentru clarinet şi pian Book
11. Liliana Nedelciu Expresie şi Comunicare în actul interpretativ Book
12. Alexandru Matei Percuţia între sacru şi profan Book
13. Cristian Brâncuşi Estetica muzicală în viziunea lui Dimitrie Cuclin Book
14. Dorel Paşcu-Rădulescu Drumul spre interioritate (ediţie bilingvă) Book
15. Lavinia Coman Pianistica modernă Book
16. Nina Vieru – editor Anatol Vieru despre muzica sa Book
17. Nina Vieru – editor Atlas Muzical Book
18. Roxana Gheorghiu Studii asupra tehnicii pianistice Book
19. Mirela Zafiri Fenomenul Mozart Book
20. Anatol Vieru Trio pentru vioară, violoncel şi pian Music sheet
21. Anatol Vieru Corespondenţa dintre Anatol Vieru şi Edgar Cosma Book
22. Laura Manolache Lucrările Simpozionului "Mozart din perspectivă contemporană" Book

2007


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Mihai Diaconescu Orizontul ideatic al formelor. Constantin Bugeanu – Restituiri Analitice Book
2. Marcel Costea Muzica sacră în Codex Caioni Book
3. Olguţa Lupu Citirea în chei – o problemă? Book
4. Constantin Sandu Muzica portugheză pentru pian Book
5. Luminiţa Guţanu Opera din Basarabia în secolul XX Book
6. Alexandru Matei GAME 100 – Concerte, întrebări, răspunsuri Book
7. Pascal Bentoiu Opt simfonii şi un poem Book
8. Octavian Rădoi Laboratorul pianistului Book
9. Manuela Giosa Pianul în creaţia lui Mihail Jora Book
10. Luize Avram Catharsisul muzical Book
11. Luize Avram Tragic si Comic Book
12. Lavinia Coman Vrei să fii profesor de pian? Book
13. Viorica Ilie Polifonie: Contrapunct şi Fugă. Teme şi lucrări practice. Curs
14. Gabriel Croitoru Pablo Sarasate. Virtuozitate interpretativă şi fantezie componistică. Book
15. Florenel Ionoaia Muzica şi desăvârşirea fiiţei umane Book
16. Sergiu Dan Pop Programa analitică de Regie Teatru muzical Book
17. Eleonora Enăchescu De la cuvânt la cânt Book
18. Antigona Rădulescu (ingrij. Ediţie) Estetica muzicală, un altfel de manual Book
19. Viorica Ilie Cursuri Universitare. Contrapunct şi Armonie Book
20. Mihai Cosma Poz(n)e cu muzicieni Book

2008


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Octavian Lazăr Cosma Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti la 140 de ani, vol 2 Book
2. Mihai Cosma Dicţionar de termeni muzicali. Ro-Eng-Ro Book
3. Camelia Pavlenco Enescu – Cântecele iubirii Book
4. Diana Moş Introducere în hermeneutica discursului muzical Book
5. Mihai Cosma Cel mai iubit dintre compozitori Book
6. Remus Manoleanu Muzica sub semn ludic Book
7. Remus Manoleanu Paradigme ludice în muzica românească. Book
8. Carmen Manea Eternul Chopin Book
9. Anatol Vieru Scrieri despre muzică, Book
10. Anatol Vieru Cuvinte despre sunete, ediţia a II-a Book
11. Anatol Vieru O viaţă dedicată muzicii Book

2009


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Georgeta Băcioiu Miniatura românească pentru pian din prima jumtate a sec. XX în contextul european al epocii Book
2. Violetta Ştefănescu Exotismul în muzica franceză pentru pian în prima jumătate a secolului XX Book
3. Florenel Ionoaia Stiluri muzicale în creaţia pentru oboi Book
4. Tatiana Noia Materialitatea şi spiritualitatea sunetului viorii în Barocul târziu Book
5. Ştefan Thomasz Transcrieri şi adaptări pentru contrabas din creaţia lui Johann Sebastian Bach Book
6. Ştefan Thomasz Suitele pentru violoncel solo de Johann Sebastian Bach. Transcripţie pentru contrabas de Ştefan Thomasz Music sheet
7. Dan Vornicelu Repere stilistice ale muzicii de cameră în sonatele pentru vioară şi pian (1850-1900) Book
8. Lavinia Coman Vrei să fii profesor de pian?ediţia a II-a Book
9. Maria Grăjdian Flussige Identitat Book
10. Carmen Petra Basacopol Lieduri pentru voci înalte Music sheet
11. Mihai Cosma Pozne cu muzicieni, vol II Book
12. Oana Spânu-Vişenescu Vioara în peisajul cameral modern Book
13. Lavinia Coman Îndrumar metodic Book
14. Luiza Catană-Manea Învăţ să cânt la pian! Music sheet
15. Viorela Ciucur Structura ciclică în miniatura vocală Book
16. Dana Borşan Concertul clasic pentru pian. Începuturi mozartiene Book
17. Dana Borşan Mozart şi concertele vieneze pentru pian Book
18. Anamaria Călin Amintirea unui muzician: Vasile Iliuţ Book
19. Eugen Cinci Eclesiastic şi folcloric în muzica de strană bănăţeană Book
20. Elena Agapia Rotărescu Concertul instrumental în creaţia lui Pascal Bentoiu Book
21. Valentin Gheorghiu Sonata pentru pian Music sheet
22. Tatiana Noia Arta interpretativă românească. Comunicări ştiinţifice prezentate în Cadrul Zilelor Facultăţii de Interpretare Muzicală, martie 2008 Book

2010


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Mihai Cosma Pozne cu muzicieni, vol. 3 Book
2. Mihai Cosma Celelalte 13. Ghid de operă Book
3. Nedelciu Ion Clarinetul în tradiţia muzicală occidentală Book
4. Marin Cazacu Repere violoncelistice: Ctin Dimitrescu şi George Enescu Book
5. Marin Cazacu Concertul pentru violoncel şi orchestră în muzica românească contemporană Book
6. Carmen Manea La pian cu Frederic Chopin Book
7. Liliana Iacobescu Ana Pitiș. Zbor spre înalt Book
8. Tatiana Hilca Expresie și dinamică în creația pianistică a compozitorilor Chopin, Brahms și Faure Book
9. Veronica Vatamanu-Matei Psihologie și expresivitate scenică Book
10. Octavian Lazăr Cosma Universitatea Națională de Muzică la 140 de ani, vol.3 Book
11. Mirela Kozlovsky Muzica dialectului meglenoromân în actualitate Book
12. Mirela Kozlovsky Aspecte comparative ale folclorului muzical la meglenoromâni, dacoromâni și aromâni Book
13. Mirela Kozlovsky Folclorul meglenoromânilor din Cerna Book
14. Margareta Pâslaru Lasă-mi toamnă pomii verzi. Margareta Pâslaru și creațiile sale Music sheet
15. Valentin Gheorghiu Balada maeștrilor pe versuri de Tudor Arghezi Music sheet
16. Valentin Gheorghiu 5 Lieduri pe versuri de Tudor arghezi Music sheet

2011


Nr. AUTOR TITLE Type
1. Mihai Cosma Pozne cu muzicieni, vol IV Book
2. Aurel Muraru Muzica corală religioasă din nordul Bucovinei Book
3. Cristian Caraman Genuri ale muzicii protestante Book
4. Cristian Caraman Muzica protestantă modernă Book
5. Cristian Caraman Repere istorice ale muzicii protestante Book
6. Dan Dediu, Lucia Costinescu,
Tiberiu Soare
De la ucenicie la măiestrie în practica dirijorală Book
7. Editori Ana Szilágyi, Sabina Ulubeanu Aurel Stroe și tradiția muzicală europeană Book
8. Iunia Frandeș Valențe euristice ale interpretării lucrărilor pentru vioară ale lui Maurice Ravel Book
9. Valentina Sandu Dediu Musicology Today Book
10. Virginiu Lupaș Trei piese pentru orchestră Music sheet
11. Carmen Manea Fr. Liszt – Regele soare al pianului Book
12. Miltiade Nenoiu De la citatul folcloric la microtonie. Muzica românească pentru fagot în a doua jumătate a sec. XX Book
13. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica1. Florilegium. Estetică și hermeneutică interpretativă Book
14. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica2. George Manoliu Book
15. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica3. Muzica – Rațiune și emoție Book
16. Coord. Dragoș Călin MUZICA XXI. Compoziții contemporane românești pentru instrumente de suflat Music sheet
17. Coord. Dragoș Călin MUZICA XXI. Compoziții contemporane românești pentru instrumente de suflat și coarde Music sheet
18. Helmut Plattner (editor Tudor Moisin) Introducere, coral și passacaglia pentru orgă (1987) Music sheet
19. Valentin Gheorghiu (editor Tudor Moisin) Burlescă pentru vioară și pian Music sheet
20. Liviu Dănceanu Figurații și fulgurații Book

2012


Nr.AUTORTITLEType
1. Marcel Frandeș Cadențe pentru concertele de vioară de Joseph Haydn și Wolfgang Amadeus Mozart Music sheet
2. Dan Dediu Scrieri rectorale Book
3. Maria Brzuchowska Orchestral musician: Theory and practice Book
4. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 4. Modele umane și repere profesionale Book
5. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 5. Pianistica și pedagogia românească Book
6. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 6. Time and Technology in Music Book
7. Marcel Costea Coruri religioase Music sheet
8. Mihaela Fășie Cudalbu Portret de muzician. Alexandru Pașcanu Book
9. Mălina Dandara Stil și limbaj în muzica pentru vioară și pian din prima jumătate a secolului XX Book
10. Virginiu Lupaș Sonata pentru vioară și pian Music sheet
11. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Opera culturală Brochure
12. Grigore Constantinescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Muzica în relație cu Puterea în Baroc Brochure
13. Grigore Constantinescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Opera romantică italiană Brochure
14. Dan Dediu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Modele de a înțelege muzica Brochure
15. Liliana Rădulescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Dimensiuni estetice și stilistice în mișcări artistice ale secolului XX Brochure
16. Liliana Rădulescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Noi paradigme în procesul cunoașterii și comunicării artistice Brochure
17. Speranța Rădulescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Muzici și societăți Brochure
18. Valentina Sandu-Dediu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Muzica și literatura: două studii de caz Brochure
19. Șerban Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE. Postulate ale artei interpretative Brochure
20. Coord. Valentina Sandu-Dediu Colecția MUSICOLOGY TODAY. Fusions and Identities Book
21. Mioara Bâscă Metamorfoze succesive. Anatol Vieru-Creația de operă Book
22. Liviu Dănceanu De Musicae Natura Book
23. Dragoș Călin Univers muzical shakesperian. Ediția a II-a Book
24. Șerban-Dimitrie Soreanu Clipe & Microni Book
25. Dan Buciu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Relația dinamică a sistemelor modal și tonal Brochure
26. Dinu Ciocan O teorie semiotică a interpretării muzicale vol II partea I Book
27. Octavian Nemescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Diferite tipuri de polifonie Brochure
28. Octavian Nemescu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Cadrul ritualic versus cadrul spectacular Brochure
29. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Coloristica muzicală și interferențe cu artele vizuale și cu sugestia poetică Brochure
30. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Gluma ingenioasă a artei în universul celor 555 de Sonate ale lui Domenico Scarlatti Brochure
31. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Știința numerelor în gândirea și practica muzicală Brochure
32. Alexandru Leahu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Arta Fugii de J.S.Bach – O dramă muzicală instrumentală Brochure
33. Dan Buciu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Privire generală asupra sistemelor modale aflate la baza culturilor tradiționale românești Brochure
34. Viorica Rădoi Triada acompaniamentului. Argumentul parteneriatului Book
35. Viorica Rădoi Triada acompaniamentului. Quod Erat Demonstrandum: Repere camerale și instrumentale Book
36. Viorica Rădoi Triada acompaniamentului. Quod Erat Demonstrandum. Poveste-Personaj-Vers Book
37. Liviu Dănceanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Crepusculul muzicii culte Brochure
38. Liviu Dănceanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Paradigme ale compozitorului contemporan Brochure
39. Ion Ciprian Sonata poem. Metamorfoze și creație proprie (2 vol.) Book
40. Helmut Plattner. Editor Tudor Moisin Improvisation, Fugue und Tokkata Music sheet
41. Șerban-Dimitrie Soreanu. Editor Tudor Moisin Patru lieduri pe versuri de M. Eminescu, Marin Sorescu și Nichita Stănescu Music sheet
42. Șerban-Dimitrie Soreanu. Editor Tudor Moisin Fuga dodecafonică pentru cvartet  mixt Music sheet
43. Marcel Frandeș Particule de tehnică violonistică Book
44. Dalila Cernătescu O istorie a naiului Book
45. Colectiv MIDAS Studii de sinteză 2011-2012, 2 volume Book

2013


Nr.AUTORTITLEType
1. Dan Dediu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Mecanisme de validare muzicală Brochure
2. Nicolae Gheorghiță Dionisie Fotino: Noul Anastasimatar Book
3. Stephan Poen Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Modele biotehnice și analitice în Estetica vocală. I. Modelul biotehnic și fizicitatea fonatoare Brochure
4. Stephan Poen Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Modele biotehnice și analitice în Estetica vocală. II. Modelul analitic și semiotica fonologică Brochure
5. Anamaria Călin Claude Debussy. Opera și baletul. Ediția a II-a Book
6. Tudor Misdolea Introducere la fenomenologia experienței muzicale Book
7. Olguța Lupu Suportul armonic în solfegiul tonal nemodulatoriu Book
8. Olguța Lupu (coord.) EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii. Volumul I Online brochure
9. Valentina Sandu-Dediu (coord.) Colecția MUSICOLOGY TODAY. Interdisciplinary Concepts Book
10. Oswaldo Lorenzo Quiles și Ioana Anastasiu Turcu Muzica în cultura și societatea spaniolă Book
11. Horia Maxim Creația concertantă rusă pentru pian în secolul al XX-lea Book
12. Camelia Popa Introducere în psihologia educației Book
13. Șerban-Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: I. Interpretarea muzicală - Teză a 'Trecutului' Brochure
14. Șerban-Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: II. Interpretarea muzicală - Antiteză a 'Prezentului' Brochure
15. Șerban-Dimitrie Soreanu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: III. Interpretarea muzicală - Sinteză a 'Viitorului' Brochure
16. Coord. Tatiana Noia AkadeMusica 7. Time and Technology in Music (II) Book
17. Coord. Tatiana Noia AkadeMusic 8. Time and Technology in Music (III) Book
18. Coord. Lavinia Coman, Carmen Manea, Tatiana Noia Akademusica 9. Flexibilitate, mobilitate și performanță în educația muzicală Book
19. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Sacru și profan. Opera La Țigănci de N.Brânduș/M. Eliade Brochure
20. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Improvizația în muzică Brochure
21. Nicoale Gheorghiță, Costin Moisil, Daniel Suceava (Editori) Simpozionul Internațional de Muzicologie Buzantină. 300 de ani de românire (1713-2013) Periodical
22. Olguța Lupu (coord.) Paul Constantinescu și Constantin Silvestri din perspectiva contemporaneității Book
23. Margareta Pâslaru Margareta Pâslaru și creațiile sale, Caietul II Music sheet
24. Adriana Bocăneanu Conotațiile minorului în sonatele pentru pian ale clasicilor vienezi Book
25. Petruța-Maria Coroiu (coord.) Artă și știință: Aurel Stroe în contextul artei muzicale contemporane Book
26. Valentin Gheorghiu (editor Tudor Moisin) Quartet de coarde Music sheet
27. Simona Negru (editor) Stilistica interpretativă - O provocare pentru secolul XXI Book
28. Colectiv MIDAS Studii de sinteză 2012-2013, 3 volume Book

2014


Nr.AUTORTITLEType
1. Tatiana Hilca (coord.) EnArmonia. Solfegiu, dictat, elemente de teoria muzicii, vol. II Online brochure
2. Ioan Golcea (editor)  In Memoriam Petre Crăciun Book
3. Nicolae Brânduș Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Avangarda muzicală românească (I, II, III) Brochure
4. Dalila Cernătescu 24 de Studii adaptate pentru nai Book
5. Christian W. Berger Fragmente dintr-un mozaic op. 16 pentru orchestră de coarde  Music sheet
6. Christian W. Berger Orga Book
7. Emil Vișenescu Fascinația clarinetului în creația muzicală românească Book
8. Marian Movileanu Viola - Repere interpretative  Book
9. Valentina Sandu-Dediu (coord.) Colecția MUSICOLOGY TODAY. Insights into Theories of Performances, Sacred Music and Romanian Modern Compositions Book
10. Grigore Cudalbu Miniaturile, madrigalele și poemele corale românești după 1945 Book
11. Camelia Popa Consiliere și orientare Book
12. Antigona Rădulescu (autor),
Dan Dediu (coord.)
Odiseea muzicală 1864-2014. O istorie a Universității Naționale de Muzică din București comentată de Antigona Rădulescu / Musical Odyssey 1864-2014. A History of the National University of Music, Bucharest annotated by Antigona Rădulescu Book
13. Octavian Lazăr Cosma  Universitatea Națională din București la 140 de ani, vol. 4 Book
14. Dinu Ciocan (editor Tudor Moisin ) Passacaglia pentru pian pe o temă de colind Music sheet
15. Ioan Golcea Viața cuprinsă într-un chenar, vol. 1 Book

2015


Nr.AUTORTITLEType
1. Hariton Nicolau și Tudor Moisin filarmonică din Câmpina la ceas aniversar. 25 de ani de la înființare (1990-2015) Book
2. Dan Buciu Colecția CONFERINȚE DOCTORALE: Modele ale formei de sonată propuse de Barocul târziu și Clasicismul timpuriu în muzica pentru pian. D. Scarlatti, C.Ph.-Em. Bach, J. Haydn, W.A. Mozart Book